سفارش کباب کوبیده

با توجه به استقبال همکاران محترم از طبخ کباب کوبیده در روز پنجشنبه و وجود برخی محدودیت ها در زمینه نیرو و امکانات، مقرر شد از این هفته طبخ کباب پنجشنبه هر هفته انجام شده ولی در هر نوبت حداکثر 200 سیخ کباب طبخ خواهد شد. بر همین اساس ثبت سفارش جهت هر هفته روز شنبه هفته آغاز و تا تکمیل میزان در نظر گرفته شده ادامه خواهد داشت. همچنین در صورت عدم تکمیل ظرفیت، حداکثر زمان ثبت سفارش تا ساعت 7 صبح سه شنبه هر هفته خواهد بود.

 

ثبت سفارش کباب کوبیده جهت روز پنجشنبه 26 اسفند 1400

همکار گرامی مهلت ثبت سفارش این هفته به اتمام رسیده است.

ارسال دیدگاه